PRŮMYSLOVÁ GARÁŽOVÁ VRATA

Obecně o sekčních vratech

Sekční vrata jsou pro většinu garáží optimálním a zároveň nejbezpečnějším řešením uzavření otvoru. Vrata jsou tvořena sekcemi, které v kolejovém systému zajíždí pod strop garáže. Ve většině případů se k ovládání vrat používá elektrického pohonu.

Sekční vrata se montují z vnitřní strany otvoru, který má být uzavřen. Vrata se montují po dokončení vnitřních omítek, nejlépe však až po povrchové úpravě. V místě kde vrata dosedají, musí být podlaha v optimální rovině. Nad stavebním otvorem je třeba zachovat minimální nadpraží 350 mm a boční ostění 100 mm.

Typy a barevné provedení

Základními typy sekcí jsou tzv. lamela s vodorovnými pruhy. Jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu a zateplena 40 mm PUR pěny s přerušenými tepelnými mosty. Koeficient prostupnosti panelu je U = 0,84 W/m²K. Základní barva je bílá nejblíže RAL 9003 a všechny odstíny dle vzorníku RAL.

Všechna vrata jsou vyráběna na míru podle připraveného stavebního otvoru.

Části vrat a jejich orientace

Vrata se skládají z několika dílů. Základním dílem jsou sekce (jejich počet a velikost závisí na velikosti - šířce a výšce otvoru), které tvoří plochu, jež uzavírá požadovaný otvor. Standardní počet sekcí pro výšku otvoru od cca. 1930-2460 mm je 4. Vždy jeden vodorovný konec dvou sekcí - horní a spodní - je využit k utěsnění otvoru. Jednotlivé sekce jsou po stranách ukončeny bočními plechy. Na čelní straně vrat (strana, která bude otočena směrem ven z otvoru) je boční plech užší. Druhá, zadní strana (strana, která směřuje po montáži do uzavíraného prostoru) má boční plech oproti přední straně širší z toho důvodu, že se na něj montují boční panty a slouží tedy k jejich pevnějšímu uchycení.

Další částí vrat je kování. Jedná se o prvky z ocelových profilů, které slouží k uchycení a pohybu sekcí. Kování se skládá zpravidla z párů svislé a vodorovné části, torzní tyče a pružiny či pružin. Svislá část kování (pravá a levá) se skládá ze zadního silnostěnného ocelového profilu tvaru "L" (pravoúhlý profil, na jehož jedné hraně je nasazena svislá těsnící guma - směřuje vždy do otvoru). Na straně zakončené gumou jsou v řadě vyvrtány otvory, sloužící k uchycení kování k svislým bočním špaletám otvoru. Na druhé straně profilu je rovnoběžně připevněn ocelový vodící profil ve tvaru "J", v kterém se pomocí vodících koleček pohybují vrata. Ve své horní části pak má tento profil předvrtány otvory sloužící ke spojení s vodorovnou částí kování.

Vodorovná část kování (pravá a levá) se zpravidla skládá z vodícího "J", které je rovné a na konci směřujícím k otvoru má radius. Na zadní straně tohoto "J" je rovnoběžně připevněn zpevňující profil tvaru hranatého "C". Tento profil je na straně radiusu vodícího "J" dále protažen a ukončen otvorem či otvory, sloužícími ke spojení se svislou částí kování. Při montáži je tato část v následujícím postavení: horní rovná část je ve vodorovné pozici a to tak, že radius směřuje směrem dolů (navazuje na stejný profil připevněný na svislé části kování). Otvory na konci zpevňujícího hranatého "C" se sešroubovávají dohromady s příslušnými otvory na svislé části kování. Stejně tak se sešroubovává dohromady konec radiusu vodícího "J" horní vodorovné části se základním silnostěnným profilem svislé části tak, že vodící "J" obou částí v tomto místě na sebe navazují.

Proč právě naše vrata

Ani na menší rozměry vrat nepoužíváme zeslabené části kování, pantů či jiných zeslabených dílů (tzv.ECO). Všechny tyto skutečnosti se pak samozřejmě příznivě projevují nejen na funkci vrat, ale především na jejich životnosti.

Naše hlavní provozovna je umístěna na Praze 10. Veškeré služby od zaměření, výroby, montáže a servisu provádíme vlastními zaměstnanci, popřípadě sítí smluvních partnerů.

Proto můžeme zaručit minimální termíny na záruční i pozáruční servis včetně dodávky náhradních dílů.

Příslušenství garážových vrat

Sekční vrata lze dovybavit řadou doplňků jako třeba vstupní integrované dveře, prosklení jednotlivými okénky, klika se zámkem, větrací mřížky, nouzové odblokování.

K pohonu sekčních garážových vrat používáme stropní motory od firmy Marantec, LiftMaster a boční pohony Becker, MFZ.

Stavební připravenost

Typy kování podle výšky překladu – tzv. nadpraží:

STD - standardní vedení, nadpraží 350 mm – 450 mm
schema_01

STDS – standardní vedení šikmé nadpraží 350mm – 450mm + úhel
schema_02

HL – zvýšené vedení
schema_03

HLS – zvýšené vedení šikmé
schema_04

VL – vertikální vedení, pružiny nad vraty
schema_05

VLO – vertikální vedení pružiny před vraty nad otvorem
schema_05

Čeho se vyvarovat

Čeho se vyvarovat a na co si dát pozor před samotnou montáží sekčních vrat.

Ukázka osazení vrat do nekvalitně připraveného stavebního otvoru.
chyba_01

Montovat vrata do nedokončené stavby (garáže). Na sekčních vratech je mnoho pohybujících se dílů a součástí (jednotlivé sekce, panty, kolečka, ložiska,...), které se pro správnou funkci a snížení opotřebení musí pravidelně mazat. Malta, prach, písek a jiná znečištění, kterých se při stavbě nemůžeme vyvarovat, se poté jenom velice obtížně odstraňují. To vše má vliv na životnost pohybujících se dílů vrat a kování.
chyba_01

Dbát na přesnost vyzdění stavebního otvoru, zejména pak dosedací plochy podlahy. Výroba vrat se provádí na přesných přípravcích a musí se namontovat (svislá a vodorovná část) do předem připravených otvorů. Jakákoliv dodatečná úprava je pro správnou funkci vrat nepřípustná. Proto se nerovnosti stavebního otvoru vizuálně projeví a dodatečná náprava těchto nedostatků je téměř nemožná.

Galerie obrázků

Ukázka vrat od nás Ukázka vrat od nás Ukázka vrat od nás
více ukázek ...

AKTUALITY

23.11.2009

Nový leták náhradních dílů gar-tech_dily_letak.pdf

18.9.2009

Spuštění stránek

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | XHTML 1.0 Transitional | CSS | Designed by: Jan Pelej